Monthly Archives: јануар 20152
Odgovor:  Vakcina MMR /Morbili, Rubeola, Parotitis/ je predviđena važećim kalendarom vakcinacije. Neki roditelji, koji su poverovali neproverenim informacijama koje kruže internetom o vezi ove vakcine i autizma, odbijaju da vakcinišu decu ovom vakcinom. Kao za sve zdravstvene procedure, pa i vakcinaciju, roditelji se pozivaju na ustavno pravo o slobodi odlučivanja […]

Pitanje: Da li je u Srbiji obavezna MMR vakcina?Odgovor: Osnova radnih navika i osamostaljivanja deteta u učenju je izrada plana rada i učenja. Sa tim treba početi vrlo rano, po malo i u granicama koje dete može da razume i ispoštuje. U početku treba planirati samo glavne aktivnosti, jednu ili dve aktivnosti dnevno: učenje nekih predmeta koje dete […]

Pitanje: kako da nateram svoje dete, koje je peti ...