Daily Archives: 19/01/2015


Odgovor:Osnova radnih navika i osamostaljivanja deteta u učenju je izrada plana rada i učenja. Sa tim treba početi vrlo rano, po malo i u granicama koje dete može da razume i ispoštuje. U početku treba planirati samo glavne aktivnosti, jednu ili dve aktivnosti dnevno: učenje nekih predmeta koje dete voli, […]

Pitanje: kako da nateram svoje dete, koje je peti ...