Daily Archives: 08/03/2015


ODGOVOR: Potreba za snom je indvidualna kod svakog deteta, međutim, ipak postoje neke uzrasne prosečne vrednosti. Tako, za uzrast od 11 godina, prosečna potreba za snom iznosi od 10 do 11 sati. Napominjemo da se radi o prosečnim vrednostima i da to zavisi od mnogo drugih faktora, među kojima je […]

PITANJE: Da li treba da brinem što moj sin od ...