Daily Archives: 27/05/2016


Mi iz Udruženja roditelja „Bebironče“ došli smo nedavno do informacije da u borskom porodilištu bebe prepovijaju i iznose iz porođajne sale u pocepanim ćebićima.Odmah smo reagovali i donirali 4 nova ćebeta za bebe i na ovaj način ublažili ovu, slobodno možemo reći, sramotu za sve nas. Pomoć nije velika u […]

Bebironče još jedanput pomaže borskom porodilištu